Pro školy

Registrace škol

                      

                                                                                                                

1) Školy již  registrované :   aaktualizujte průběžně údaje :   o studijních oborech,  změny adres, e-mailů a názvů  pro přijímací řízení  ve školním roce 2021/2022/strong> 

Zapomenuté heslo: napište název školy a IČO na info@hledam-skolu.cz


 

2) Školy, které se nově registrují

V sekci Pro školy klepněte na odkaz Registrace zde. Uživatelské jméno a heslo si poznamenejte. Vyplňte údaje o škole a zvolte Odeslat.

 Uživatelské jméno a   heslo:  zvolte číslice nebo malá písmena  bez mezer, háčků a čárek !!!.

Cena za prezentaci činí:

  5,- Kč za den pro všechny studijní obory školy 

  Počítáno od dne registrace do 31.8. 2022 . Školám, které pokračují v registraci server vypočítává cenu od 1.září do 31.8. následujícího roku. Na žádost školy lze dobu reklamy zkrátit o prázdniny. Zašleme Vám fakturu přepočítanou. Neplaťte proforma fakturu !!!. ( některé školy platí omylem 2x )

    Po registraci zadejte studijní obory 

 Neplaťte proforma fakturu a vyčkejte na fakturu, která bude zaslána poštou.

  

Registraci provedeme za Vás, zašlete-li nám na info@hledam-skolu.cz tyto údaje :

název školy   ……………                  IČO   ………………………………………….

ulice a č.p.   ……………..                  e-mail   ………………………………………..

obec    …………………..                  kraj   …………………………………………..

PSČ  …………………….                  typ školy  : (zvolte: církevní, soukromá, státní)

                    

 

  administrátor

 

 

Úvodem

         Tento server nabízí žákům ZŠ možnost :           

      1)  Vyhledávat studijní obory po celou dobu, kdy registrované SŠ prezentují své studijní obory.

      2)  Po jednotlivých kolech přijímacího řízení jednoduše vyhledat studijní obory, které nejsou početně  naplněny.

            xxx

xxx

Koncem srpna lze ragistraci zrušit, pokud se nezruší znamená to , že chce pokračovat od 1. září další školní rok.

xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Ing.Vladimír Kožíšek, prom.ped.

AKTUALITY

     

  Pomocí uživatelského jména a hesla máte, po celou dobu registrace, kdykoli přístup k údajům o Vaší škole. Můžete aktualizovat údaje o škole, upravovat údaje,přidávat a ubírat studijní obory. Nejdůležitější je pro Vás možnost označit studijní obor, který po daném kole přijímacího řízení není početně naplněn a žáci ZŠ si jednoduše mohou takové studijní obory nechat aplikací vyhledat.  

 Ing.Vladimír Kožíšek

Přihlášení

Jste-li zaregistrováni, přihlaste se prosím. Po přihlášení můžete měnit údaje o Vaší škole a oborech...

Uživatel: 

Heslo: 

Registrace

Máte-li zájem o registraci Vaší školy, klepněte na násleující odkaz.

Registrace zde »

Reklama