Informace

Informace k přijímacímu řízení pro žáky a rodiče

Pro velké množství údajů zde uvádíme pouze odkazy na informace MŠMT. Informace se neustále mění a doplňují dle vývoje situace s problematikou COVID 19 a jejich mutací.

1)Organizace školního roku Organizace_skolniho_roku_2021_2022_v._r..pdf ...........

2) Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 (pro přijetí pro školní rok 2022/2023): 2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS.pdf Vzdělávání ⁄ Střední vzdělávání ⁄ Přijímání na střední školy a konzervatoře PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. ________________________________________  

3) Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 (pro přijetí pro školní rok 2022/2023): 2021 - Sdělení o termínech.pdf Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 (pro přijetí pro školní rok 2022/2023): Celková informace k přijímacímu řízení na střední školy Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022): Aktualizované informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021 Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021   ,

 

5) Dodatky k přijímacímu řízení Dodatek k opatření obecné povahy – možnost účasti na náhradním termínu, zpětvzetí zápisového lístku Dodatek k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 Dodatek k opatření obecné povahy – informace o testování Dodatek k OOP č. j. MSMT-4337/2021-7 Platné znění opatření obecné povahy k přijímacím a talentovým zkouškám Platné znění opatření obecné povahy k 15. 3. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení Dodatek k OOP čj. MSMT-4337/2021-6 přijímací zkoušky Dodatek k opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou Dodatek k OOP čj. MSMT-4337/2021-5 termín talentových zkoušek Dodatek k opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku do 30. dubna 2021 Dodatek k OOP čj. MSMT-4337/2021-4 termín vydání zápisového lístku Opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku do 6. dubna 2021 Opatření obecné povahy čj. MSMT4337/2021-3.pdf Dodatek k opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou Dodatek k opatření obecné povahy čj. MSMT-4337/2021-2 přijímací řízení Dodatek k opatření obecné povahy – prodloužení JPZ Dodatek k OOP čj. 4337/2021-1 prodloužení písemných testů Opatření obecné povahy – oprava chyby v psaní ve výroku opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 upravujícím odchylky u přijímacího řízení na střední školy v roce 2021 Opatření obecné povahy čj. MSMT-1452/2021-1 Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3 Opatření obecné povahy – prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-1   

  6) Talentové zkoušky, uchazeči se spec. vzdělávacími potřebami, G se sportovní přípravou Opatření obecné povahy – konání talentových zkoušek Opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-2 Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami 2020 - Info na web - SVP.pdf Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí 2020 - Info na web - cizinci.pdf Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 2020 - Info na web - GSP.pdf Nadále sledujte webové stránky jednotlivých krajů a škol . Informujte se také u výchovného poradce na SŠ

 

 

 

 

 

Kontakty

Ing. Vladimír Kožíšek
 
IČO: 135 35 501
 
www: www.hledam-skolu.cz
e-mail: info@hledam-skolu.cz

Pro školy

Máte-li zájem o registraci Vaší školy do naší databáze, navštivte sekci Pro školy, seznamte se s podmínkami registrace a zaregistrujte se.

Pro školy »

Reklama